Přejít na obsah
Ing. Václav Němec O mně Jmenuji se Václav Němec a v současné době se zabývám vývojem webů podle standardů (x)html, css, PHP & MySQL, JavaScript. Vývojem webových stránek se zabývám již od roku 1998, kdy jsem též začal studovat na ZČU v Plzni. V letech 2003 - 2009 jsem pracoval ve fimě Škoda Auto, a.s. jako programátor, analytik a později jako koordinátor týmu pro zahraniční dceřinné společnosti.
Více o mé práci s webem... »
Kontakt E-mail: nemec.vaclav@centrum.cz
Telefon: +420 721 616 180
Adresa: Selibice 46, 440 01 Louny, Česká republika

Fiat lux!

Pro ty z nás, kteří vládneme jazykem starých Římanů poněkud méně, lépe česky “Budiž světlo!”. Dovoluji si Vás přivítat na těchto stránkách, a to přímo tímto úvodníkem. Co zde napsat? Začněme tedy od začátku…

Kdo jsem já

Jmenuji se Václav Němec, a protože již před časem jsem měl tu velkou čest a promoval na Západočeské univerzitě v Plzni, ve svém podpisu uvádím akademickou hodnost (někdy též titul) ve znění Ing. před jménem.
Od roku 2003 (s malou přestávkou v letech 2009-2010) pracuji v IT oddělení firmy Škoda Auto, nejprve jako programátor, analytik (systémový organizátor) a později jako koordinátor týmu, který poskytuje služby a podporu převážně zahraničním dceřiným společnostem koncernu VW. Konkrétně se zabývám nasazováním a podporou systému, který se nazývá SAP (Enterprise Resource Planning system) a to jeho částmi finanční účetnictví a controlling. Jsem součástí týmu, který zaváděl SAP systém v indickém závodě Škoda Auto v Aurangabadu ve státě Maharastra. V roli koordinátora jsem působil v rámci projektu nasazení SAP systému v ruském závodě Volkswagen v Kaluze, v indickém závodě Volkswagen v Puně či importéra VW Group v Bombayi. Kromě projektů zaměřených na zavádění systému v nových závodech je mým úkolem též zajištění podpory stávajících i nových klientů. Poslední roky se věnujeme převážně projektům pro Volkswagen Group Rus.
Zabývám se též vývojem a správou webů (čemuž jsem se ve svém volném čase věnoval již od roku 1998) podle standardů (X)HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript ve spolupráci se svým kamarádem z dob univerzitních studií Petrem Paboučkem.
Mezi moje zájmy či jak se dnes hezky česky říká hobby určitě patří historie, kterou jsem více či méně úspěšně – to ponechám na laskavé čtenáře – skloubil se svým dalším koníčkem vytvářením webů na serveru dějepis.com, který si klade za cíl poskytovat základní informace o českých a světových dějinách dnešní internetové generaci.
Jsem křesťan. Co většího mohu o sobě říct? (sv. Augustin)

Já křesťan

Jak už z titulku lze vyčíst, řadím sám sebe mezi křesťany. Neříkám v úvodní větě zcela záměrně katolík nebo protestant, protože se považuji především za křesťana. Celé moje svědectví můžete najít na této stránce, v této sekci se jen krátce zmíním o Plzni a sboru Křesťanské společenství, kterému vděčím za významné přispění k mému obrácení a následnému křtu v říjnu 2002. V říjnu 2007 jsem se po několikaletém navštěvování mší svatých v římskokatolické farnosti Mladá Boleslav stal jedním z farníků i oficiálně. Stalo se tak při páteční mši svaté, kterou vedl P. Jozef Szeliga. O letnicích 2008 (10. května) jsem byl slavnostně biřmován rukou generálního pastýře Komunity Jan Křtitel Alvara Grammaticy s pověřením plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského. Přijal jsem biřmovací jméno David a mým mottem se stal úryvek ze 13. kapitoly Skutků “Ustanovil jsem tě, abys byl světlem”. Po devítiměsíční zkušenosti života v komunitě jsem se před Vánoci 2009 stal farníkem římskokatolické farnosti Postoloprty.

Vybrané weby
146
URL: www.wateringcanmedia.com
Použité technologie: xHTML, CSS, PHP, MySQL, WordPress, jQuery
Realizováno: 08/2010
138
URL: www.bip.cz
Použité technologie: xHTML, CSS, PHP, MySQL, WordPress
Realizováno: 06/2010
129
URL: www.agrima.cz
Použité technologie: xHTML, CSS, PHP, MySQL, WordPress MU
Realizováno: 06-08/2010
133
URL: www.imontura.cz
Použité technologie: xHTML, CSS, PHP, mySQL, Wordpress
Realizováno: 03-06/2010
49
URL: www.koinonia.cz
Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, WordPress
Realizováno: 2009
46
URL: esemestr.dejepis.com
Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
Realizováno: 2005 (1. verze), 2008 (2. verze)