Přejít na obsah


Recenze

Zde můžete najít minirecenze na knihy, které jsem četl. Skládají se obvykle z oficiálně uvedeného obsahu či recenze doplněné o můj vlastní pohled či komentář.

William P. Young – Křižovatky

19. 05. 2014 | Václav Němec

Anotace

Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na své „úspěchy“ v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, jeho mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí Tonyho dosavadní život – zarostlá a nehostinná, opuštěná. Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody, proč se změnit… Stejně jako Chatrč (2007, česky 2009), kultovní kniha (celosvětově prodáno více než 18 milionů výtisků), v níž se tragédie smrti střetává s věčností božího záměru, jsou i Křižovatky určeny všem, kdo v kolotoči moderního světa hledají naplnění slov, jako je víra, láska a odpuštění.

Můj pohled

Velmi zdařená kniha, optimistiky nahlížející na Boží možnosti a Jeho záměr – dát člověku ještě poslední možnost se obrátit, byť v posledních okamžicích před vlastní smrtí. Knihu Chatrč od stejného autora jsem četl již před třemi lety, i zde autor promlouvá podobným jazykem, který je mi velmi sympatický. Kniha si mě získala, přečetl jsem jí za dva večery a jednoznačně doporučuji všem, kteří již hledají, nebo těm, kteří jsou k započetí hledání blízko.

William P. Young – Chatrč

21. 02. 2011 | Václav Němec


Anotace

Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O několik let později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy změní jeho život.

Je téměř neskutečné, že se kniha, kterou si její autor původně vytiskl sám pouze v několika kopiích pro svou rodinu a své nejbližší přátele, stala bestsellerem deníku New York Times, přeloženým do 35 jazyků. Chatrč oslovila miliony čtenářů svérázným, ale srozumitelným obrazem Boha, soucitného tváří v tvář velkému zlu. Na mnohé z nich zapůsobil velký smutek hlavní postavy, to strašlivé břemeno, které často doprovází těžkou ztrátu a je tak běžnou součástí lidského údělu, že nás to nutí se ptát: Kde je Bůh, když ho nejvíce potřebujeme? A kdo vlastně je Bůh? Chatrč však není jen knihou o hledání Boha, ale mnohem více příběhem o tom, jak člověk tváří v tvář zlu a bolesti nalézá sebe sama.

Můj pohled

Tato kniha se stala bestsellerem po právu – přispěla totiž k oživení mého vztahu s Bohem, a to je prostě skvělé. V knize je mnoho hlubokých momentů, které, když jsem je četl a vnímal, tak mi začaly samovolně téci slzy. Autor přistupuje k Bohu svým do velké míry svérázným způsobem (například pojmenováním jednotlivých božských osob), ale jasně a srozumitelně představuje Boha, tj. Boží trojici, a jde na samý kořen problémů – o co skutečně jde. Snad kvůli tomu jsem se tak trochu dostal zpět do období krátce po obrácení, čímž nechci říct, že bych chtěl zavrhnout všechno to, co se za ta léta na moji víru a vztah s Bohem nabalilo, ale je dobré si tyto okamžiky připomínat a znovu a znovu si připomínat, co je skutečně důležité.

Knihu jednoznačně doporučuji k přečtení.

Hans Küng – Malé dějiny katolické církve

31. 01. 2011 | Václav Němec


Anotace

Küng jakožto autor, který při obhajobě svých názorů prošel mnohými zkouškami, poutavě a navýsost kompetentně popisuje dramatickou a bohatou historii římskokatolické církve. Pouť dějinami nejsilnější a nejvlivnější reprezentantky křesťanství zahrnuje chronologicky seřazené zásadní okamžiky i rozcestí papežství, křižovatky v období reformace i inkvizice a stranou nezůstávají ani další významné historické milníky, jakými byly čarodějnické procesy či křižácké výpravy. Teolog-badatel Küng pátrá po východiscích pro různá schizmata kdysi univerzální církve, neopomíjí mocenské nároky papežů a biskupů a zabývá se problémem církevní ústavy. Výsledkem je kritická a diferencovaná Küngova “inventura” toho, co lze dnes rozumět pod pojmy katolicismus a katolické. Küngovy dějiny poukazují na velký potenciál katolicismu: na jeho úspěchy na poli kultury a globální charitativní a duchovní přínos. Autor dospívá tímto cenným historicko-kritickým zhodnocením dvaceti století katolické církve k realistickým perspektivám, jež se této instituci na počátku třetího tisíciletí otevírají a které se neobejdou bez její nutné reformy v duchu evangelia.

Můj pohled

Dějiny katolické církve jsou pro aktivního obráceného křesťana věc převážně těžká a nemilá. A to proto, že kdokoliv studuje evangelia i pozdější listy zařazené do kánonu Nového zákona, se nemůže ztotožnit s dezinterpretacemi, které se v jednotlivých časových epochách v církvi ustálily, které církev prosazovala, a to často ne příliš vybíravým způsobem. Na počátku je nutné zdůraznit, že se katolická církev do velké míry projevila v životech lidí v průběhu historie kladně, ale je také dobré o stinných stránkách nemlčet. A toto přesně se v knize Hanse Künga můžeme dočíst. Ač sám katolický kněz, zaujímá nestranný postoj a bez skrupulí označuje špatné události jako špatné.

Dějiny jsou v Küngově podání rozděleny do úvah nad jednotlivými klíčovými událostmi, přítomen je autorův silný názor stavící se proti absolutistickým tendencím papeže jakožto nadřazeného biskupa celé církve. Pojednává též o druhém vatikánském koncilu, kdy se množství nebliblických nebo již nesloužících věcí podařilo odstranit a naopak spoustu dobrých věcí formulovat, ale zároveň nezahaleně mluví o svém zklamání z pokoncilního vývoje. Ten ostatně můžeme sledovat i u nás, kde i téměř 50 let po koncilu existuje skupina duchovních, kteří by jej nejraději zrušili a vrátili se do časů uzavřené a nesrozumitelné církve neuvědomujíc si přitom, že takováto církev by již dávno byla mrtvá.

Knihu je nutné brát jako autorovy osobní postoje, ale i tak stojí za přečtení. Minimálně jako jiný pohled na dějiny největší křesťanské církve.

Wilhelm Hünermann – Farář světa

10. 01. 2010 | Václav Němec

Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Na Janu XXIII. není vůbec nic tajemného, nebyl ničím jiným než knězem zcela zakořeněným v Kristu, knězem, který dobrotou svého srdce objímal celý svět. Když čteme jeho Duchovní deník a sledujeme běh jeho života, znovu a znovu potkáváme jeho oblíbené světce a je zvláštní, jak velice spoluutvářeli nejniternější jádro jeho bytosti.

Osobnost Jana XXIII. mě opravdu zaujala, jeho pokojný a prostý přístup, který na jednu stranu dokázal bezmezně rozdávat lásku, ale na druhou stranu neztrácel rozhodnost a razanci, se mi velmi líbí.

zobrazit celý článek »

Wilhelm Hünermann – Farář arský

11. 12. 2009 | Václav Němec
Farář arský

Svatý farář arský, Jan Maria Vianney, se narodil 8. května 1786 v obci Dardilly u Loynu ve Francii a až do svých 19 let, v době zmatků a pronásledování za Francouzské revoluce, pracoval se svými rodiči v zemědělství. Knězem se nestal snadno – číst a psát se začal učit teprve v 17 letech a kvůli svému malému nadání se mu podařilo vystudovat jen s velkými obtížemi.

Jeho intenzivní život modlitby, neúnavná služba ve zpovědnici, hlásání Božího slova a příkladný kněžský život však zakrátko proměnily nepatrnou a neznámou vesnici Ars, v níž působil, přímo v magnet pro nesčetné zástupy poutníků. Ročně jich sem za ním přicházelo okolo sto tisíc a patřil tak k nejvyhledávanějším duchovním vůdcům celé Francie. Měl podobný dar jako otec Pio z Pietrelciny – dokázal člověku připomenout ve zpovědi hříchy, které „zapomněl“ vyznat.

zobrazit celý článek »

C. S. Lewis – Zaskočen radostí

16. 01. 2008 | Václav Němec
C. S. Lewis: Zaskočen radostí

Moje cesta od ateismu ke křesťanství

Podle svých slov napsal autor tuto knihu aby jednak vyhověl těm, kdo se ho ptali, proč se stal z ateisty křesťanem, jednak proto, aby vyvrátil mylné představy, které se o tom rozšířily. Jakmile jsem tuto knížku začal číst, již po pár stránkách jsem věděl, že bude moje oblíbená. Mám prostředí britských ostrovů velmi rád, a ačkoliv se v tomto neshoduji s názorem právě C. S. Lewise, tedy alespoň v jedné z jeho vývojových etap, které popisuje, knížku jsem si opravdu oblíbil. Způsob, kterým autor popisuje vlastní život, je velmi příjemný a čtivý...

zobrazit celý článek »

C. S. Lewis – Velký rozvod nebe a pekla

9. 01. 2008 | Václav Němec
C. S. Lewis: Velký rozbod nebe a pekla

Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe. Vyhlídková jízda pro některé, ale rozhodně ne pro všechny.

Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založená na víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-anebo. Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí obou alternativ.

zobrazit celý článek »